Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2016

  Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju
  z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS
  tudi letos za svoje člane
  organizira seminar 

  Davčni obračun in letno poročilo za leto 2016

  Urnik seminarjev:

  Lokacija in naslov Dan in datum Ura Predavateljica
  ZRS, Ljubljana, Dimičeva 13 torek, 13. 12. 2016 - RAZPRODANO 09.00 - 13.30 Maja Bohorič Rade
  OZ Koroška, Dravograd, Koroška cesta 47 četrtek, 5. 1. 2017 10.00 - 14.30 Maja Bohorič Rade
  OZ Posavje, Krško, Bohoričeva 9 četrtek, 5. 1. 2017 09.00 - 13.30 Barbara Guzina
  SŠGZ, Velenje, Rudarska 6 a ponedeljek, 9. 1. 2017 09.00 - 13.30 Maja Bohorič Rade
  ZRS, Ljubljana, Dimičeva 13 torek, 10. 1. 2017 09.00 - 13.30 Barbara Guzina
  RGZC, Celje, Ljubljanska 14 sreda, 11. 1. 2017 09.00 - 13.30 Barbara Guzina
  ŠGZ, Maribor, Ulica talcev 24 četrtek, 12. 1. 2017 09.00 - 13.30 Maja Bohorič Rade
  GZDBK, Novo mesto, Novi trg 11, II. nadstr. torek, 17. 1. 2017 08.30 - 12.40 Barbara Guzina
  OZ za severno Primorsko, Nova Gorica,Sedejeva 2 a, (Poslovni center Gonzaga) torek, 17. 1. 2017 09.00 - 13.30 Maja Bohorič Rade
  PGZ, Murska Sobota, Lendavska 5a/IV, Klub PAC sreda, 18. 1. 2017 10.00 - 14.30 Barbara Guzina
  OZ Zasavje, Zagorje ob Savi, Podvine 36 četrtek, 19. 1. 2017 09.00 - 13.30 Maja Bohorič Rade
  OZ Postojna, Cankarjeva ulica 6 torek, 24. 1. 2017 09.00 - 13.30 Maja Bohorič Rade

   

  Namen:

  Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.
  Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2016, opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2017 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb.

  V obrazcu za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, bomo izpostavili razlike z obrazcem za DDPO.

  Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

  Vsebina:

  1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2016 
   1. Novosti ZGD-1, ki se uporabljajo od 1.1.2016 dalje
   2. Pregled pomembnejših sprememb SRS 2016, povezanih s pripravo letnega poročila
   3. Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
   4. Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016
   5. Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)
   6. Priloge k izkazom 
   7. Javna objava letnih poročil
  2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2016
   1. Pregled obrazca po posameznih postavkah
   2. Opredelitev davčne osnove
   3. Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
   4. Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
   5. Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
   6. Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
   7. Davčne olajšave za leto 2016, pokrivanje davčne izgube 
   8. Odbitek tujega davka 
   9. Kratek pregled novosti, ki bodo veljale od 1.1. 2017
  3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance« 
   1. Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
   2. Problematika normirancev in pojasnila FURS
   3. Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun normirancev

  Trajanje:

  9.00 - 13.30 (izjema so lokacije Dravograd, Murska Sobota in Novo mesto) oz. 5 šolskih ur 

  Strokovni izvajalki:

  Maja Bohorič Rade, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o. in soustanoviteljica Inštituta za javne finance,
  ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

  mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o. 
  je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

  Kotizacija:

  • člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV)
  • ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV)

  Izkoristite ugodnost in se prijavite do vključno 14 dni pred posamezno izvedbo seminarja, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo.

  Prijave:

  Prijavnica za posamezno lokacijo se nahaja v tabeli zgoraj. 

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

  Informacije:

  Zbornica računovodskih servisov
  Tel.: 01/5898 316
  e-pošta: zrs@gzs.si

  Fotogalerija

   

  Arhivi