Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Poročilo o zavarovalnem programu poklicne odgovornosti za člane ZRS za leto 2017


  ZRS je 1. 1. 2010 v sodelovanju s KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o. za člane ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico SAVA d.d. in Zavarovalnico Triglav d.d. S pogodbami so jasno in pregledno določeni pogoji zavarovanja, ki so usklajeni s poslovnimi aktivnostmi članov ZRS.

  Zavarovalni program oziroma ponudba obsega:

  • Zavarovanje odgovornosti;
   • Zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti;
   • Zavarovanje poklicne odgovornosti (pogoj je sklenitev zavarovanja po predhodni alineji);
   • Dodatno zavarovalno kritje za stroške ponovne izdelave dokumentov za vsa tveganja (pogoj je sklenitev zavarovanja po obeh predhodnih alinejah);
  • Kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje (plačnik premije in upravičenec zavarovalnin je delodajalec);
   • Nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov na službeni poti;
   • Prostovoljno kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje.
   Dosežene ugodnosti, predvsem iz naslova zavarovanja poklicne odgovornosti so pri:
   • kršitvah izpolnitvenih rokov,
   • plačilu kazni in glob,
   • določilu kršitve iz naslova malomarnosti,
   • sistemu bonus/malus.

   V septembru 2016 je bil med Zavarovalnico Triglav d.d. in GZS – Zbornico računovodskih servisov podpisan Aneks št. 1 h Krovni pogodbi za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov s katerim se spremeni naslednje:

   • neomejen letni agregat;
   • enotna odbitna franšiza v višini 10 % dajatve zavarovalnice, vendar najmanj 450,00 EUR in največ 5.000,00 EUR, ne glede na izbrano višino zavarovalne vsote;
   • zavarovalno kritje se razširi na kazni (globe), ki bi jih moral plačati zavarovanec (član ZRS), ne glede na določbo 8) točke (1) odstavka 2. člena zavarovalnih pogojev z oznako PGopo/11-4, če je slednji vpisan v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije.

   Do 31. 12. 2017 je pristopilo k zavarovalnemu programu GZS-ZRS 98 članov.

   Škodno dogajanje (zavarovalni zahtevki) za leto 2017 na dan 31. 12. 2017:

   • Zavarovalnica SAVA d.d. iz naslova predmetnega zavarovanja poklicne in splošne odgovornosti ni likvidirala nobene škode oziroma zavarovalnega zahtevka. Ima pa zavarovalnica za en računovodski servis eno prijavljeno škodo, ki pa je v reševanju. Iz naslova nezgodnega zavarovanja ni bilo prijavljenih škod.
   • Zavarovalnica Triglav d.d. iz naslova predmetnega zavarovanja poklicne in splošne odgovornosti sta bili likvidirani dve prijavljeni škodi dveh računovodskih servisov. Iz naslova nezgodnega zavarovanja je bila prijavljena in likvidirana ena škoda.

   Po končanem osmem zavarovalnem letu zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti in poklicne odgovornosti bo Zavarovalnica SAVA d.d. zavarovanim članom do 15. 3. 2018 vrnila 30 % zavarovalne premije (bonus na dosežen poslovno tehnični rezultat od plačane premije v letu 2017).

   Zavarovalnica Triglav je na osnovi Aneksa št. 1 h Krovni pogodbi za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članom za leto 2017 priznala 10 % skupni bonus na doseženi poslovno tehnični rezultat v preteklem zavarovalnem obdobju. Skupni bonus za posameznega člana je obračunan na polici oziroma obračunu premije za leto 2018.

   Zaradi ugodnega škodnega rezultata pa v letu 2018 obe zavarovalnici (vsem že zavarovanim v lanskem letu) priznavata 30 % individualni bonus na zavarovalno premijo, ki se obračuna na zavarovalni polici za leto 2018.

   Vse informacije o projektu Zavarovanje poklicne odgovornosti so na voljo na povezavi >>

   Fotogalerija

    

   Arhivi