Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Zavarujte se pred strokovnimi napakami

  Naj se še tako trudimo, vsi delamo napake. Zgodijo se tudi najbolj natančnim, prizadevnim, izurjenim in odgovornim. Prej, ko se s tem sprijaznimo, bolje se bomo pripravili nanje in jih hitreje popravili. Kdor si zatiska oči v prepričanju, da je nezmotljiv, navadno veliko trdneje pade na realna tla.

  Računovodje smo pomemben parter podjetij, saj s svojim delom lahko močno vplivamo na njihovo uspešnost. Posledic naših napak ne nosimo le sami, ampak jih občutijo tudi naše stranke, ki so zanje celo osebno odgovorne. Običajno se pokažejo šele ob inšpekcijskem pregledu, ko stranki naložijo kazen in plačilo davka z zamudnimi obrestmi.

  Računovodje kot strokovnjaki odgovarjamo za škodo, povzročeno z opravljanjem našega poklica. Svojo poklicno odgovornost zato lahko zavarujemo pred morebitnimi odškodninskimi zahtevki in drugimi neprijetnimi finančnimi posledicami, ki bi jih povzročili s strokovnimi napakami. S sklenitvijo tovrstnega zavarovanja tudi strankam zagotavljamo večjo stopnjo varnosti, zanesljivosti in odgovornosti.

  Pri Zbornici računovodskih servisov v sodelovanju s KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo, d. o. o., svojim članom omogočamo ugodnejše sklepanje zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov pri Zavarovalnici Triglav, d. d. in Zavarovalnici SAVA d. d. S ponudniki smo zavarovanja uskladili tako, da so povsem prilagojena naši dejavnosti in poslovnim aktivnostim. Če je prijavljenih škodnih primerov malo, smo zavarovanci upravičeni do popustov pri stroških zavarovanja, pa tudi do vračila dela zavarovalne premije, ki je leta 2017 znašal kar 50 odstokov premije.

  »Ugodnejše premije pomembno vplivajo na razširjanje zavarovanja poklicne odgovornosti med računovodskimi servisi. S tem v prvi vrsti pridobijo njihove stranke, sami pa lažje odgovarjajo na dumping s strani nizkocenovnih ponudnikov«, je pojasnil Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov.

  Program zavarovanj obsega:

  • zavarovanje poklicne odgovornosti, ki lahko vključuje splošno odgovornost iz registrirane dejavnosti, poklicno odgovornost in dodatno zavarovalno kritje stroškov ponovne izdelave dokumentov za vsa tveganja;
  • kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje pri katerem je plačnik delodajalec;
  • nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov na službeni poti;
  • prostovoljno kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje.

  Posebne ugodnosti smo dosegli pri zavarovanju poklicnih odgovornosti, kot so:

  • kršitve izpolnitvenih rokov,
  • plačila kazni in glob,
  • določila kršitev iz naslova malomarnosti,
  • sistem bonus/malus.

  Poudariti pa moramo, da zavarovanje ne krije napak, ki so posledica neznanja.

  Člani ZRS si lahko krovni pogodbi Zavarovalnice Triglav in Zavarovalnice SAVA ogledate na straneh za člane, kjer vam je na voljo tudi obrazec za izračun stroškov posameznega zavarovanja. >>

  Fotogalerija

   

  Arhivi