Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2018

  Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju
  z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS
  tudi letos za svoje člane
  organizira seminar 

  Davčni obračun in letno poročilo za leto 2018

  Urnik seminarjev:

  Lokacija in naslov Dan in datum Ura Predavateljica
  ZRS, Ljubljana, Dimičeva 13 četrtek, 13. 12. 2018 09.00 - 13.30 Ksenija Prosen
  OZ Koroška, Dravograd, Koroška cesta 47 torek, 8. 1. 2019 10.00 - 14.30 Ksenija Prosen
  ZRS, Ljubljana, Dimičeva 13 sreda, 9. 1. 2019 09.00 - 13.30 Barbara Guzina
  SŠGZ, Velenje, Rudarska 6 a četrtek, 10. 1. 2019 09.00 - 13.30 Ksenija Prosen
  RGZC, Celje, Ljubljanska 14 torek, 15. 1. 2019 09.00 - 13.30 Ksenija Prosen
  OZ Posavje, Krško, Bohoričeva 9 torek, 15. 1. 2019 09.00 - 13.30 Barbara Guzina
  GZDBK, Novo mesto, Novi trg 11 sreda, 16. 1. 2019 08.30 - 12.40 Barbara Guzina
  OZ Zasavje, Zagorje ob Savi, Podvine 36 torek, 22. 1. 2019 09.00 - 13.30 Ksenija Prosen
  ŠGZ, Maribor, Ulica talcev 24 torek, 22. 1. 2019 09.00 - 13.30 Barbara Guzina
  PGZ, Murska Sobota, Lendavska 5a/IV, Klub PAC sreda, 23. 1. 2019 10.00 - 14.30 Barbara Guzina

   

  Namen:

  Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2018, opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2019 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb.

  V obrazcu za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, bomo izpostavili razlike z obrazcem za DDPO.

  Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

   

  Vsebina:

  1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2018
   1. Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
   2. Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016
   3. Priloge k izkazom 
   4. Javna objava letnih poročil
  2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2018
   1. Pregled obrazca po posameznih postavkah
   2. Opredelitev davčne osnove
   3. Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene za blago in storitve ter in obresti)
   4. Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
   5. Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
   6. Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
   7. Davčne olajšave za leto 2018, pokrivanje davčne izgube, prenos davčnih olajšav
   8. Odbitek tujega davka 
   9. Kratek pregled novosti, ki bodo veljale od 1. 1. 2019
  3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance« 
   1. Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
   2. Problematika normirancev in pojasnila FURS
   3. Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun normirancev

   Trajanje:

   9.00 - 13.30 (izjema so lokacije Dravograd, Murska Sobota in Novo mesto) oz. 5 šolskih ur 

   Strokovni izvajalki:

   mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o., je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

   Ksenija Prosen, direktorica računovodske družbe NUCLEUS PLUS d.o.o., ima bogate in dolgoletne izkušnje na področju računovodstva in davkov. Zadnja leta je predavala različne strokovne teme za Nacionalni forum za eRačun, Zbornico računovodskih servisov in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Aktivno sodeluje tudi v Nacionalnem forumu za eRačun in Upravnem odboru ZRS.

   Kotizacija:

   • člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV)
   • ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV)
   Izkoristite ugodnost in se prijavite do vključno 14 dni pred posamezno izvedbo seminarja, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo.

   Prijave:

   Prijavnica za posamezno lokacijo se nahaja v tabeli zgoraj. 

   Odjave:

   Pogoji odjav so navedeni pri vsaki posamezni objavi. Za več informacij kliknite v tabeli na vrhu na posamezno lokacijo.

   Pomembno za vpisane v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije in prejemnike Potrdila o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev: Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

   Informacije:

   Zbornica računovodskih servisov
   Tel.: 01/5898 316 
   e-pošta: zrs@gzs.si

   Fotogalerija

    

   Arhivi