Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Članarina ZRS za leto 2019


  Na osnovi 28. člena Statuta GZS je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov (ZRS) dne 9. 10. 2018 sprejel naslednji sklep o določitvi članarine Zbornice računovodskih servisov za leto 2019.

  1. člen

  Članarina ZRS je enotna za vse člane ZRS.

   2. člen

  Višina članarine

  Razred

  Mesečna članarina v  EUR

  Letna članarina v  EUR

  Enotna članarina

  21,00 €

  252,00 €

   

  3. člen

  Račun za članarino se izdaja enkrat letno.
  V kolikor znesek letne članarine presega 150,00 evrov, je predvideno obročno plačevanje, in sicer v dveh oz. treh enakih obrokih.  

  Zavezanci za plačilo članarine so člani GZS. Članarina GZS je sestavljena iz dveh ali treh delov:

  • del članarine za skupne naloge,
  • del članarine za dejavnost območnih zbornic ali/in
  • del članarine za dejavnost združenj oz. zbornic dejavnosti.

  Kadar člani GZS v skladu z 2. odstavkom 3. člena Statuta GZS uresničujejo svoje interese v združenju oz. zbornici dejavnosti in območni zbornici, plačajo članarino za skupne naloge GZS ter članarino za združenje oz. zbornico dejavnosti ter članarino za območno zbornico. V kolikor so člani samo združenja oz. zbornice dejavnosti ali samo območne zbornice, plačajo članarino za združenje oz. zbornico dejavnosti ali za območno zbornico, v obeh primerih pa tudi članarino za skupne naloge.

  Primer višine članskega prispevka člana ZRS, ki ima do 10 zaposlenih in je član ZRS in OZ:

  1.  21,00 €/mesec oz. 252,00 €/leto za dejavnost ZRS
  2.  5,00 €/mesec oz. 60,00 €/leto minimalno za skupne naloge GZS
  3.  5,00 €/mesec oz. 60,00 €/leto minimalno za območno oz. regionalno gospodarsko zbornico
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   31,00 € minimalne mesečne članarine za člana GZS, ZRS in območne oz. regionalne gospodarske zbornice 

   

  Sorodne povezave:

  Fotogalerija

   

  Arhivi