Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Pravilnik o priznavanju dodatnega izobraževanja - prečiščeno besedilo

  Upravni odbor Združenja računovodskih servisov je na svoji 6. seji, 3.3.2004 potrdil prečiščeno besedilo Pravilnika o priznavanju dodatnega izobraževanja, ki obsega


  P R A V I L N I K
  o priznavanju dodatnega izobraževanja

  (PREČIŠČENO BESEDILO)


  1. člen

  Ta pravilnik določa pogoje in način ugotavljanja in priznavanja stalnega izobraževanja, ki je pogoj za vpis v Katalog računovodskih servisov s potrdilom o usposobljenosti (Katalog).

  2. člen

  Obseg dodatnega izobraževanja se ovrednoti z ustreznim številom točk.

  Število točk za dodatno izobraževanje se prizna  na podlagi dokazila o udeležbi.

  Kot stalno izobraževanje se ne prizna izobraževanje, na podlagi katerega kandidat pridobi višjo stopnjo izobrazbe ali strokovni naziv.

  3. člen

  Točke  za posamezne vrste izobraževanja:

  1. Oseba izvaja izobraževanje

  • samostojno predavanje                                   5 točk
  • sodelovanje pri predavanju                              4 točke
    

  2. Oseba se udeleži izobraževanja  

  • mednarodna konferenca, simpozij ali kongres    5 točk
  • domača konferenca,  simpozij ali kongres         4 točke
  • Kongres Združenja računovodskih servisov       6 točk
  • seminar ali delavnica (najmanj 4 šolske ure)      2 točki
    

  4. člen

  Dodatno izobraževanje mora oseba dokazati s potrdili ali drugimi listinami iz katerih so razvidni naslednji podatki:

  1. ime in priimek osebe, ki se je izobraževala
  2. organizator izobraževanja
  3. čas trajanja izobraževanja
  4. datum izobraževanja

  5. člen

  Ta pravilnik prične veljati 1.1.2003

  DOLOČBA Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o priznavanju dodatnega izobraževanja:

  4. člen

  Ta pravilnik prične veljati 1.4.2004
   


  Lojze Rejc l.r.
  Predsednik UO ZRS

  Fotogalerija

   

  Arhivi