Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Članek ZRS: ZRS svojim članom omogoča boljše pogoje dela in zastopa interese stroke

  »Če hočeš biti hiter, pojdi sam. Če hočeš priti daleč, pojdi z drugimi.« - star pregovor

  Leta 1996 so Zbornico računovodskih servisov (takrat Sekcijo podjetij računovodskih, knjigovodskih, revizijskih in davčno svetovalnih storitev znotraj GZS) ustanovila podjetja, ki so se zavedala, da imajo posamično malo glasu in moči, povezana pa lahko precej odločneje nastopijo kot sogovorniki inštitucij, ki vplivajo na delovanje računovodskih servisov. Do danes pri Zbornici izpolnjujemo svoje poslanstvo, hkrati pa širimo polje svojih aktivnosti, s čimer svojim več kot 500 članom dajemo možnost aktivno sodelovati pri ustvarjanju čim boljših pogojev za delo celotne stroke.

  Člani ZRS imajo dostop do vrste informacij, ugodnosti in orodij, naša naloga pa je tudi zastopanje njihovih interesov na področjih, ki vplivajo na njihovo delo.

  Urejanje računovodske dejavnosti

  Eno osrednjih poslanstev naše zbornice je skrb za kakovost računovodskih storitev, s čimer skrbimo tudi za ugled stroke, ki še vedno ni regulirana. Glede na to, da računovodski servis lahko odpre kdorkoli, ne glede na strokovno znanje ali delovne izkušnje, smo v Zbornici vzpostavili Standard izvajalcev računovodskih storitev, ki opredeljuje smernice in pogoje za izvajanje računovodskega dela. Da bi strankam omogočili izbiro ponudnika računovodskih storitev, ki z vlaganjem v izobraževanje, opremo, kadre in delovne pogoje zagotavlja zadosten nivo varnosti in kakovosti, vodimo seznam računovodskih servisov, ki so pridobili potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s standardom izvajalcev računovodskih storitev.

  Na pobudo članov smo pred leti vzpostavili program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov, ki jim omogoča preverjanje znanja pred strokovno komisijo. Računovodski servisi, ki imajo vsaj enega zaposlenega s certifikatom 'strokovni vodja računovodskega servisa' in sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti, se lahko vpišejo v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije.

  Z zavarovanjem poklicne odgovornosti, ki jo na ZRS ugodneje nudimo svojim članom, se računovodski servisi zavarujejo pred odškodninskimi zahtevki in drugimi denarnimi kaznimi, ki bi jih lahko doletele zaradi strokovnih napak.

  Podpora poslovanju

  S pozornim spremljanjem potreb in želja naših članov pripravljamo številna orodja, ki jim pomagajo pri poslovanju in opravljanju njihove dejavnosti.

  Vzorec tipske pogodbe med izvajalcem in naročnikom računovodskih storitev smo pred kratkim posodobili na podlagi analize sodne prakse slovenskih sodišč v primerih, kjer so nastopali računovodski servisi. Nova pogodba  s splošnimi pogoji poslovanja tako obema podpisnikoma zagotavlja bolj definirane in urejene odnose, s tem pa tudi večjo varnost.

  Člani ZRS imajo tudi proti plačilu dostop do vzorcev dokumentov po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR), vzorcev notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-1, pravilnika o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig, sistematizacije delovnih mest in mnogih drugih publikacij, ki jim znatno olajšajo delo.

  Projekt, ki mu v zadnjih letih posvečamo veliko pozornosti in energije je uvedba standardiziranega finančnega razkritja poslovanja (FRP). Namen projekta je poenotenje do sedaj različnih obrazcev, ki so jih morala podjetja s pomočjo izvajalcev računovodskih storitev predložiti bankam pri reševanju vlog za odobritev kreditov, limitov na poslovnih računih in spremljanju poslovanja komitentov. To bo omogočilo tudi hitrejši in enostavnejši prenos podatkov od računovodstva do banke, s tem pa se bo skrajšal tudi čas obravnave vlog.

  Izobraževanje

  Gospodarske, politične, družbene, zakonske in tehnološke okoliščine, ki vplivajo na izvajanje računovodske dejavnosti, se hitro spreminjajo, zato je vlaganje v nenehno izobraževanje zaposlenih danes še posebej pomembno. Le tako lahko zagotavljamo storitve, ki bodo strankam pomagale uspešno poslovati, obenem pa tudi dvigovale nivo strokovnosti in ugleda, ki ga računovodska dejavnost uživa v javnosti. Letno organiziramo približno 20 dogodkov, ki imajo skupaj več kot 1.000 udeležencev.

  ZRS bo letos organizirala že 22. Kongres izvajalcev računovodskih storitev, ki je največji in najpomembnejši strokovni dogodek v Sloveniji. Udeležencem nudimo visoko kakovost aktualnih vsebin s priznanimi domačimi predavatelji, namen kongresa pa je tudi izmenjava znanja in izkušenj med vsemi sodelujočimi.

  Člane vsako leto povabimo tudi na tri brezplačne posvete o aktualnih zakonskih spremembah z različnimi davčnimi in pravnimi strokovnjaki, pripravljamo več kot pet strokovnih seminarjev z vsaj 30 % popustom za člane, v večjih slovenskih mestih pa organiziramo tudi seminarje za pripravo letnih poročil.

  Za delo računovodskih servisov je zelo pomembno tudi, da so zaposleni seznanjeni o spremembah zakonodaje ter predlogih zakonov in drugih predpisov, zato člane ZRS o tem dnevno obveščamo prek e-pošte.

  Pravno in poslovno svetovanje

  Ena najpomembnejših prednosti članstva v ZRS je tudi brezplačno pravno in poslovno svetovanje za računovodje. Članom sta letno na voljo 2 uri brezplačnega pravnega svetovanja s področij statusnega, izvršilnega in insolvenčnega prava, javnih naročil, zaščite intelektualne lastnine, financ ter alternativnega reševanja sporov. Poleg tega jim je na voljo tudi 26 strokovnjakov, ki jim lahko odgovorijo na 5 različnih vprašanj. S tem po naši oceni člani za pravne storitve letno prihranijo do 800 EUR.

  Naši člani imajo tudi dostop do več kot 10 pravnih mnenj, ki med drugim obravnavajo odgovornost računovodij oziroma računovodskih servisov pri vročanju podatkov prek portala eDavki, kazensko odgovornost računovodij, hrambo dokumentacije strank in podobna vprašanja.

  Kako se včlaniti v ZRS?

  Če so vas ugodnosti in podpora, ki jo nudimo našim članom prepričale, vas vabimo, da se nam pridružite. Pristopni obrazec najdete na naši spletni strani.

  Če bi nas radi še kaj vprašali in pridobili več informacij, nas lahko pokličete na telefonsko številko 01 5898 316, ali pa nam pišete na zrs@gzs.si

  Fotogalerija

   

  Arhivi