Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Anketa GZS: Poslovna pričakovanja v luči 2. faze zajezitvenih ukrepov

  GZS želi zbrati vaše ocene o poslovnih pričakovanjih v letošnjem letu.

  Arhiv: Obveznosti delodajalcev glede štipendiranja

  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS sporoča, da imajo delodajalci na področju štipendiranja do sklada dve različni obveznosti. Vsi, ki so podelili kakršnokoli štipendijo za aktualno šolsko leto (2020/2021), morajo o tem poročati skladu do 31. decembra 2020. Do 31. januarja 2021 pa lahko delodajalci oddajo potrebe po kadrovskih štipendistih za prihodnje šolsko leto (2021/2022).

  Arhiv: ZZZS: Refundacije nadomestil za razlog ''08-izolacija'' do 31.12.2020 na ločenem zahtevku

  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pojasnjuje, kako je v bodoče potrebno pripraviti refundacijske zahtevke.

  Arhiv: GZS pripravila predloge amandmajev na #PKP6

  Poleg zagotavljanja zdravja in življenja posameznikov je v tem trenutku ključno vprašanje v gospodarstvu, kako zagotoviti čim boljšo likvidnost podjetij, s tem pa ohraniti delovna mesta in obstoj podjetij. Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (#PKP6) pomembno naslavlja prav tematiko likvidnosti in financiranja gospodarskih subjektov. Da bi bile posamezne zakonske rešitve z vidika gospodarstva bolj uporabne ter bi ustrezneje omilile posledice uvedbe zadnjih zajezitvenih ukrepov v boju proti pandemiji COVID-19, je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila več predlogov amandmajev.

  Arhiv: MZ: Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije

  Ministrstvo za zdravje je 23. 10. 2020, zaradi velikega števila okuženih in spremenjenega načina dela epidemiološke službe, ki kontaktira neposredno samo okužene z virusom SARS-CoV-2, objavilo Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije (št. 181-15/2020/2565), s katerim je v sodelovanje pri obravnavi visoko tveganih stikov, vključilo specialiste medicine dela, prometa in športa.

  Arhiv: MZ: Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu

  Obvestilo Ministrstva za zdravje zajema postopek pridobitve potrdila o karanteni in način vlaganja dokumentacije za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka. Ukrep mesečnega temeljnega dohodka in ukrep povrnjenega izgubljenega dohodka se med seboj izključujeta.

  Arhiv: MGRT: Podrobnejša pojasnila: Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev

  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 16. novembra 2020, z namenom omejitve stikov in gibanja prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, zaostruje obstoječe izjeme glede izvajanja dejavnosti in začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

  Arhiv: Ukinitev javnega prevoza v povezavi z višjo silo

  V skladu z veljavno ureditvijo (ZDR-1) je delavec, ki je odsoten z dela zaradi višje sile zaradi ukinitve javnega prevoza upravičen do nadomestila plače v višini 50 odstotkov plače oziroma najmanj 70 odstotkov minimalne plače. To nadomestilo delodajalcu ne bo povrnjeno s strani proračuna RS.

  Arhiv: FURS: Pri obročnem plačilu davkov bodite pozorni na plačilo s pravilnim sklicem

  FURS opozarja, da v primeru odobrenega obročnega plačila davkov, plačilo posameznega obroka vedno izvršite z referenco oziroma sklicem, določenim na odločbi o obročnem plačilu.

  Arhiv: FURS: Obvestilo o zaključku izvedbe popravkov knjiženj obveznosti iz naslova obračunov prispevkov za socialno varnost

  FURS obvešča, da so popravki knjiženj obveznosti iz naslova obračunov prispevkov za socialno varnost (OPSV) za mesec marec, april in maj 2020 v povezavi z oprostitvijo plačila prispevkov po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) zaključeni.

  Arhivi