Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  GZS za razširitev izjem glede prehajanja meje in nujnega varstva otrok v času lockdowna

  Ljubljana, 31. marec 2021 - GZS je danes na predsednika Vlade RS in pristojne ministre naslovila poziv, da se veljavna odlokaglede prehajanja mej in zagotovitve nujnega varstva vrtčevskih otrok in učencev prve triade razširita z dodatnimi izjemami.

  GZS: Novi odloki in začasne prepovedi

  Vlada je na nedeljski seji sprejela vrsto ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19. Večina ukrepov bo veljala od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021, Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 pa že velja. Na GZS smo že ažurirali vsebino spletne strani s spremembami oz. novostmi, ki so jih prinesli novi odloki.

  MDDSZ: Poziv delodajalcem k ukrepom ob povečanem širjenju okužbe z virusom Sars-Cov-2

  Zaradi omejevanja epidemije ob povečanem širjenju okužb z virusom Sars-Cov-2 je Vlada Republike Slovenije sprejela nove ukrepe, z veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021. Med pomembne ukrepe sodi tudi organiziranje dela na domu, kjer delovni proces to omogoča. Delodajalce oziroma predstavnike vodstva v vseh dejavnostih zato pozivamo, da kjer je to le mogoče, ponovno ali dodatno omogočite opravljanje dela od doma in s tem kar najbolj prispevate k varovanju zdravja in življenja svojih zaposlenih in obvladovanju epidemije v Sloveniji.

  MDDSZ: Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in omejitve javnega prevoza (višja sila)

  Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom 2021, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda ter omejeno delovanje javnega prevoza, lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka višje sile. V zvezi s tem, v nadaljevanju podajamo sledeča pojasnila.

  FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju

  Sprememba dokumenta.

  FURS: Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE – delodajalci

  Sprememba dokumenta.

  Vlada RS: Poziv delodajalcem k organizaciji dela na daljavo, gospodarstvo pričakuje PKP 9

  Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajda Cuderman in Mitja Gorenšček, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

  MDDSZ: Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in omejitve javnega prevoza (višja sila)

  Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom 2021, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda ter omejeno delovanje javnega prevoza, lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka višje sile. V zvezi s tem, v nadaljevanju podajamo sledeča pojasnila.

  MF: Podjetja lahko letna poročila in davčne obračune oddajo do 30. aprila 2021

  Čeprav sprejeta novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 še ni objavljena v uradnem listu, imajo podjetja en mesec več časa za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov. Rok za njihovo oddajo je podaljšan do 30. aprila 2021.

  FURS: Letna obračuna DDPO in DohDej lahko oddate do 30. 4. 2021

  Državni zbor RS je 26. 3. 2021 sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS), v katerem je tudi določba o podaljšanju roka za oddajo obračunov DDPO in DohDej do 30. aprila 2021.

  Arhivi