Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Posnetek seminarja: Kako pristopiti k preprečevanju prevar iz vidika lastnika in računovodje?

  Decembra smo v sodelovanju z Visoko šolo za računovodstvo in podjetjem Pronet Kranj pripravili dogodek na temo prevar iz vidika lastnika in računovodje.

  Aleš Cantarutti z aprilom novi generalni direktor GZS

  Ljubljana, 25. februar 2021 – Aleš Cantarutti je bil na današnji e-seji Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (UO GZS) imenovan za novega generalnega direktorja GZS. 4-letni mandat bo nastopil 1. aprila 2021.

  Moratoriji in državna jamstva za nova posojila: Pobuda GZS, ZBS in OZS za podaljšanje interventne zakonodaje

  GZS, ZBS in OZS so na Vlado RS naslovili skupno pobudo, da se predlogi podaljšanja nekaterih ukrepov s področja moratorijev in državnih jamstev za nova posojila vključijo v #PKP9.

  MDDSZ: Pojasnilo 19. člena #PKP8

  19. člen ZDUOP (PKP8) ureja prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost, (…) v primeru koriščenja ukrepa skrajšanega delovnega časa v letu 2021. V obrazložitvi predloga zakona je bilo »nerodno« zapisano, da se je zaradi podaljšanja ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa obveznost seznanitve FURS o izplačilu dobička, nakupih lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilu nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, z navedenim členom vzpostavila tudi za leto 2021. To je povzročilo skrb pri nekaterih delodajalcih, da se je omenjena prepoved podaljšala še v leto 2021. MDDSZ je potrdil naše razumevanje, da prepoved iz ZDUOP (PKP8) velja zgolj za delodajalce, ki so subvencijo za skrajšanje polnega delovnega časa prejemali tudi v letu 2021.

  AJPES: Objave obvestil o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti s.p.

  24. februarja 2021 začne veljati sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), s katero preneha veljati obveznost samostojnih podjetnikov, da pred prenehanjem opravljanja dejavnosti ali prenosom podjetja, namero o prenehanju objavijo na spletnem portalu AJPES.

  STA: Vlada podaljšala nekatere ukrepe, med drugim omejitev gibanja ponoči

  Ljubljana, 17. februarja (STA) - Vlada se je danes seznanila z mnenjem strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19. Na podlagi zadnje ocene je na seji pričakovano za sedem dni, do 26. februarja, podaljšala veljavnost nekaterih odlokov, sprejetih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, med drugim omejitev gibanja ponoči.

  Anketa GZS o državni pomoči: Ohranjanje zaposlovanja ključno za ohranitev gospodarske aktivnosti

  Ljubljana, 17. januar 2021 – 70 % storitvenih in 60 % industrijskih podjetij je v lanskem letu beležilo padec prodaje, je pokazala anketa Gospodarske zbornice Slovenije, v kateri je sodelovalo 423 podjetij. Povprečnemu podjetju se je prodaja zmanjšala za 15 %. Kljub epidemiji pa je pretežni del podjetij leto zaključil s pozitivnim dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA). Kot najkoristnejša ukrepa za ohranitev poslovanja so anketirana podjetja ocenila čakanje na delo in skrajšan delovni čas. 39 odstotkov podjetij, ki so pomoč prejela, pa bo moralo v povprečju vrniti 40 odstotkov pomoči.

  Predlogi GZS za #PKP9

  GZS je na Vlado RS naslovila širši povzetek vseh problematik, ki niso bile zajete v dosedanji protikoronski zakonodaji.

  Sporočilo za javnost: ZRS opozarja na nujnost podaljšanja roka za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2020

  Ljubljana, 15. februar 2021 – Več kot mesec dni po tem, ko je 8. januarja ZRS prva sprožila pobudo za podaljšanje roka za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2020, nismo prejeli odgovora od ministrstva za finance. Računovodje, v vsaj 90 odstotkih gre za ženske, so v zadnjih mesecih močno obremenjeni in opozarjajo na velike stiske.

  Arhivi