Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Zavarovanje poklicne odgovornosti

  Arhiv: Sklep o višini članskega prispevka za leto 2007

  Članarino za člane Združenja računovodskih servisov je na 34. seji UO sprejel Upravni odbor dne 08.11.2007.

  Arhiv: Novi kontni okviri

  Sprejeti in objavljeni so novi kontni okviri za gospodarske družbe, zadruge, male samostojne podjetnike, društva, invalidske organizacije in za nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava.

  Arhiv: Seminar: Obračunavanje DDV po 1.1.2007 in posledice prehoda na evro

  Kranj, 17.1.2007
  Maribor, 29.1.2007

  Arhiv: NAPOVEDUJEMO SEMINAR: Novosti pri sestavljanju davčnega obračuna in letnega poročila za leto 2006

  Tudi letos bo Združenje računovodskih servisov organiziralo seminarje Novosti pri sestavljanju davčnega obračuna in letnega poročila za leto 2006 v vseh večjih slovenskih mestih.

  Arhiv: Zavarovanje osebnih podatkov

  Ker so po Zakonu o varovanju osebnih podatkov vse pravne osebe (družbe in s.p.-ji) dolžni urediti evidence o osebnih podatkih, smo za vas v sodelovanju z družbo INform d.o.o poiskali preprosto, strokovno in hitro rešitev. Na spletni strani www.informiran.si si lahko izdelate zahtevane dokumente na enostaven, zakonsko ustrezen način ter po izredno ugodni ceni. Priporočamo vam izbiro paketa ALL INCLUSIVE, kjer boste pridobili dostop do vseh potrebnih dokumentov.

  Arhiv: Spletni forum o delovanju Združenja računovodskih servisov v novih razmerah

  Forum je namenjen članom Združenja računovodskih servisov v zvezi s prihodnjim delovanjem Združenja, njegovo usmeritvijo in glavnimi nalogami. Namenjen je tudi obveščanju članov o aktualnih spremembah v zvezi z novo organiziranostjo GZS in v zvezi s tem tudi novo organiziranostjo Združenja računovodskih servisov.

  Arhiv: 8. Kongres računovodskih servisov

  Arhivi