Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Davčna reforma davčne reforme

  Vlada RS je 23. septembra 2005 na svojih spletnih straneh predstavila predloge zakonov o spremembah in dopolnitvah davčne zakonodaje.

  Arhiv: Vloga računovodje pri vodenju finančne funkcije v podjetju z vidika zahtev EU

  Računovodja je vsekakor ključna oseba podjetja. V današnjih časih pa se odrRačunovodje, zlasti v manjših podjetjih, kjer nimajo organizirane posebne finančne službe, pričakuje še več: računovodja naj bi bil tudi svetovalec vodstvu v finančnih zadevah.

  Arhiv: Izpitni roki po programih usposabljanja ZRS

  V mesecu oktobru in decembru 2005 bodo potekali izpiti za pridobitev listine GZS po programu usposabljanja za računovodsko knjigovodska dela, po programu za knjigovodska dela in po programu usposabljanja za vodenje računovodskega servisa.

  Arhiv: Slovenski računovodski standardi 2006

  Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je daL v javno razpravo osnutek sprememb in dopolnitev Slovenskih računovodskih standardov (2002).

  Arhiv: Javni razpis za pridobitev subvencij MSP v letih 2005 in 2006

  V Uradnem listu RS, št. 65-67 z dne 15.7.2005 je Slovenski podjetniški sklad objavil javni razpis za pridobitev subvencij malih in srednjih podjetij v letih 2005 in 2006.

  Arhiv: Državni portal za poslovne subjekte - e-Vem

  Od 1. julija 2005 deluje Državni portal za poslovne subjekte e-VEM, ki omogoča registracijo samostojnega podjetnika posameznika na enem mestu.

  Arhiv: Prenova Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

  Predstavljamo najbolj zanimive predlagane novosti zakona o gospodarskih družbah.

  Arhiv: Spremembe Uredbe o o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov

  V Uradnem listu RS, št. 60/24.6.2005 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

  Arhivi