Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

  Javni razpis podjetjem v Sloveniji prinaša finančno in nefinančno pomoč pri trajnostni strateški transformaciji poslovanja.

  Arhiv: Zavarovalni program Zbornice računovodskih servisov

  V letošnjem letu se iztečeta 10-letni Krovni pogodbi za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov GZS - Zbornice računovodskih servisov.
  Vabimo vse obstoječe in potencialne nove člane, da izpolnite zadevna vprašalnika, saj si boste s tem omogočili pridobiti ponudbo za sklenitev zavarovanja kibernetskih tveganj in zavarovanja za zlorabo zaupanja.

  Arhiv: Anketa: Poklicne bolezni sodelavcev računovodskih servisov v Sloveniji

  Študentka 2. letnika magistrskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer Računovodstvo, revizija in davščine pri pisanju magistrske naloge potrebuje Vašo pomoč za izdelavo praktičnega dela.

  Izredno ugodni mikrokrediti na voljo tudi za obmejna problemska območja, SPS

  Podjetja, ki so locirana na enem izmed OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost preko Slovenskega podjetniškega, v okviru razpisa P7R 2018 – Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji, dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR. Dodatno razpisanih 5,1 mio EUR v okviru razpisa P7R 2018 omogoča podporo za okoli 200 podjetij lociranih na obmejnih problemskih območjih.

  Podjetja, ste že vpisali svoje lastništvo v register?

  Pričakujte poziv v eDavkih. Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). Če tega še niste storili, boste do sredine junija prejeli poziv Finančne uprave RS (FURS).

  Arhiv: Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim e-računom

  Finančna uprava RS po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. To pomeni, da bo zavezancem plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa bo cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški provizije bankam. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost bo lahko zavezanec na mesec plačal le z enim e-računom. Akontacijo dohodnine pa bo moral še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

  Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2018

  Pripravljen je razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2018 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike v slovenskem in angleškem jeziku.

  Upravni odbor zastopa interese vseh članov ZRS

  Člani ZRS vsake štiri leta z volitvami izberejo člane upravnega odbora, ki zastopajo njihove interese in aktivno sodelujejo pri uresničevanju ključnih projektov. Kaj so pravzaprav njihove naloge in kakšna je struktura odbora smo opisali v članku na naši spletni strani.

  Indeksi cen storitev pri proizvajalcih za SKD dejavnost M69.200

  Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke o indeksih cen storitev pri proizvajalcih za 1. četrtletje 2019.

  Arhiv: Slovenski podjetniški sklad objavlja nov vavčer za statusno preoblikovanje družb

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali zadruge v gospodarsko družbo ali obratno z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

  Arhivi