Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: SPS: Razpis P2 2022 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

  Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v petek, 4. 3. 2022 v Uradnem listu RS št. 29/2022 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij.

  Arhiv: ZZZS: Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni podaljšana do 31. 5. 2022

  dne 25. 2. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 26/22 objavljen Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Sklep, ki administrativno razbremenjuje družinske zdravnike, zavarovanim osebam pa omogoča lažje uveljavljanje pravice do odsotnosti z dela s plačilom nadomestila, je za tri mesece podaljšal veljavnost 31. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZDUOP). Delavci lahko pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni uveljavijo do 31. 5. 2022, delodajalci pa te zahtevke za refundacijo v elektronski obliki vložijo najpozneje do 31 8. 2022.

  Arhiv: Izjave zadovoljnih članov ZRS ob podaljšanju roka za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2021

  Državni zbor je 22. 2. 2022 potrdil podaljšanje roka za oddajo obračunov davka od dohodka pravnih oseb in letnih poročil do 30. aprila 2022 v Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE).

  Arhiv: Spletni seminar: Novosti DDV v 2022

  Zbornica računovodskih servisov organizira spletni seminar: Novosti DDV v 2022, ki bo potekal preko Zoom, v ponedeljek, 7. 3. 2022 (12.00 do 14.00).

  Arhiv: Poslovanje slovenske Sberbank začasno omejeno

  Zaradi sankcij, ki jih je EU uvedla proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, je Banka Slovenije danes, 28. februarja, začasno izključila iz plačilnih sistemov banko z ruskim lastništvom Sberbank d.d. Njene poslovalnice so zaprte, omogočeno je le še kartično poslovanje, ostale storitve začasno niso na voljo. Podrobnejša pojasnila bodo na voljo jutri.

  Arhiv: FURS: Plačilo davčnih obveznosti prek banke Sberbank

  V Finančni upravi RS budno spremljaJo problematiko omejevanja poslovanja slovenske banke Sberbank in morebiten vpliv na izpolnjevanje davčnih obveznosti zavezancev. Če davčni zavezanec zaradi omenjene problematike ne bo uspel pravočasno poravnati svoje obveznosti, bodo to nedvomno ustrezno upoštevali.

  Arhiv: FURS: Konec marca se izteče odlog plačila prispevkov za socialno varnost

  Rok za plačilo prispevkov za socialno varnost, ki so bili v letu 2020 odloženi samozaposlenim in kmetom, se izteče 31. 3. 2022.

  Arhiv: MGRT: Novinarska konferenca na temo razvojnih spodbud za gospodarstvo za leto 2022, 28. 2. 2022 ob 10. uri

  V ponedeljek, 28. 2. 2022 ob 10. uri bo minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška skupaj z generalnimi direktorji ministrstva na novinarski konferenci predstavil javne razpise za razvojne spodbude za slovensko gospodarstvo v letošnjem letu.

  Arhiv: MDDSZ: Publikacija o vplivu dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu

  O vplivu dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu sta Mednarodna organizacija dela (MOD) in Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) pripravili publikacijo, vključno z usmeritvami za takšno organizacijo tovrstnega dela, ki bo prispevala k telesnemu in duševnemu zdravju delavk in delavcev.

  Arhiv: FURS: Rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej je 3. maj 2022

  Državni zbor RS dne 22. 2. 2022 sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). V posebnem poglavju »Ukrepi na davčnem področju« je med drugim določeno, da mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu davčni obračun od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) najpozneje do 30. aprila za leto 2021. Ker ta dan pade na soboto, je skrajni rok za predložitev obračunov DDPO in DohDej torek, 3. maj 2022.

  Arhivi