Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Posnetek webinarja GZS: #PKP1 – kaj vemo in česa še ne? Odgovori Pravne službe GZS na izbrana vprašanja

  Dne 15.5.2020 je Pravna služba v sodelovanju z Infopiko izvedla webinar. Tu najdete njegov posnetek ter gradiva predavateljic, predstavljena na njem. V posameznih primerih, ko odgovor na posamezno vprašanje ni jasen, je Pravna služba vložila zaprosilo za pojasnilo na MDDSZ, MGRT, FURS ali pojasnilo za izvajanje postopka sofinansiranja na Republiški zavod za zaposlovanje.

  Webinar GZS: Vpliv COVID-19 in podobnih izrednih dogodkov na interne pravilnike, politike, delovna in pogodbena razmerja

  Zaradi COVID-19 morajo podjetja preoblikovati interne pravilnike, politike ter delovna in pogodbena razmerja ter se pripraviti na potencialne nadaljnje negativne vplive ponavljajočih kriz na poslovanje. Webinar bo potekal v sredo, 22. aprila 2020 od 14.00 do 14.45 ure.

  FURS: Kateri samozaposleni mora 20.4. plačati prispevke?

  20.4.2020 morajo prispevke plačati vsi tisti, ki niso ali ne bodo izpolnili katerega izmed dveh pogojev.

  Sporočilo Zbornice računovodskih servisov o izvajanju Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo v praksi

  Pri izvajanju določil Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo v praksi, se računovodje soočamo z vrsto nepredvidenih izzivov, ki so povzročili tudi izrazito povečan obseg dela. Zaradi povečanega pritiska na izvajalce računovodskih storitev, posledično pa tudi na našo Zbornico, želimo pojasniti našo vlogo v procesu izvajanja zakonskih ukrepov in predlagati rešitve, ki bi znatno olajšale naše delo v prihodnje.

  ZRSZ: Oddaja vlog po ZIUZEOP - Pomembno obvestilo!

  Na ZRSZ so sprejeli odločitev, da lahko delodajalci izjemoma DANES IN JUTRI (17.-18. april) pošljejo izpolnjeno vlogo tudi po elektronski pošti na gpzrsz@ess.gov.si. Vlogo morajo nujno poslati po elektronski pošti najkasneje v soboto, 18.4.2020.

  Združenje bank Slovenije: Uporaba pravilne kode FAND (ZIUZEOP)

  Združenje bank Slovenije ter banke in hranilnice, članice ZBS, skupaj naprošamo vse izplačevalce pomoči in dodatkov, izplačanih skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), da jih na račune prejemnikov nakazujejo ločeno od izplačil rednih prejemkov, ter da pri tem uporabijo kodo namena FAND.

  FURS: REK-1 in PNiPD obrazci za obdobje marec 2020 – uporaba oznake dokumenta »R«

  FURS obvešča, naj zavezanci obrazce REK-1 in PNiPD za obračunsko obdobje marec 2020 vlagajo z oznako »R«, ki se uporablja za predložitev obračunov po izteku roka. Zavezancem, ki bodo obračune vložili na tak način, ne bodo obračunane zamudne obresti. V kolikor so zavezanci navedene obrazce že vložili z oznako »O«, naj te stornirajo in jih ponovno vložijo z oznako »R«.

  ZZZS: Nadomestila plač v breme ZZZS in izvajanje ZIUZEOP

  Na podlagi določb 56. člena ZIUZEOP se nadomestila plač med začasno nezmožnostjo za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe po tretji osebi izven dela, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ki so sicer bremenila delodajalce zasebnega sektorja in samostojne zavezance (za prvih 30 delovnih dni), od vključno 11.4.2020 do 31.5.2020 obračunajo v breme ZZZS.

  Webinar GZS: Krepitev sodelovanja v času oddaljenega dela

  Tehnologija omogoča marsikaj, vendar odnose vzpostavljamo ljudje. Vabljeni na webinar, ki bo v ponedeljek, 20. aprila 2020 od 14.00 do 14.45 ure.

  FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (dopolnitev)

  Zaradi pogostega spreminjanja dokumenta je FURS postavil stran, kjer lahko preko novic spremljate spremembe dokumenta. V posamezni novici so navedene vse spremembe v dokumentu (našteta so spremenjena, dodana in izbrisana vprašanja).

  Arhivi