Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Infopika - svetovalni center GZS

  Infopika je svetovalni center Gospodarske zbornice Slovenije, kjer na enem mestu nudimo različne poslovne informacije in nasvete podjetjem iz različnih področij vsakodnevnega poslovanja.

  Arhiv: Kratka anketa MJU o portalu SPOT in poročanju

  V okviru projekta Enotna Poslovna Točka na Ministrstvu za javno upravo se izvaja prenova portala SPOT (e-VEM). Računovodski servisi ste med ključnimi uporabniki portala, zato MJU prosi za sodelovanje in nekaj minut vašega časa za izpolnitev kratke ankete.

  Arhiv: Slovenski računovodje in davčni svetovalci so bili izpostavljeni pritiskom k neetičnim in nezakonitim dejanjem

  V raziskavi "Računovodje pod pritiskom", ki smo jo izvedli v sodelovanju z Evropsko zvezo računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja (EFAA), je kar 57 % slovenskih anketirancev odgovorilo, da so bili izpostavljeni pritisku, da bi delovali v nasprotju s poklicno etiko ali davčno zakonodajo. Več o rezultatih raziskave preberite v članku.

  Arhiv: Sporočilo za javnost FURS: Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža družbe

  Finančna uprava RS na področju pridobitve lastnih poslovnih deležev v družbah zaznava visoko tveganje, zato je v letu 2018 glede tega načrtovan povečan obseg davčno inšpekcijskih nadzorov. V do sedaj izvedenih nadzorih je bilo dodatno obračunanih več kot 2.9 mio € davčnih obveznosti.

  Arhiv: Izobraževalno-razvojni program: Sodobni koncepti prodaje / naravnanost na stranke - odpovedan

  S predavateljem Brankom Žuncem bomo ponovno izvedli program seminarja s 3 moduli: sodobni koncept prodaje na področju finančno-računovodskih storitev, praktična psihologija strank in kako obdržati ceno / povečati svoj zaslužek.
  Termini programa so: 21. 9., 25. 10. in 23. 11. 2018.

  Arhiv: Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2017

  Pripravljen je razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2017 za družbe in samostojne podjetnike posameznike, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike v slovenskem in angleškem jeziku.

  Arhiv: Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJP

  Od 1. 3. 2018 je prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP) omogočeno plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi karticami in z mobilnimi denarnicami, ki podpirajo plačevanje s plačilnimi karticami, in sicer brez stroškov plačilnih storitev.

  Arhiv: Javno vabilo k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja in certificirani računovodja in za vpis v register knjigovodja/računovodja

  Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine vabi vse, ki se želijo skladno s 13. členom Pravilnika o pridobitvi in ohranjanju nazivov v računovodski poklicni skupini vpisati v register knjigovodja/računovodja, k opravljanju preverjanja znanja. Hkrati vabi tudi vse knjigovodje in računovodje, vpisane v register računovodske poklicne skupine, k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR).

  Arhiv: Konferenca 'eRačuni - pomemben dejavnik digitalizacije poslovanja'

  Združenje za informatiko in telekomunikacije skupaj z drugimi partnerji projekta ROSE organizirajo Konferenco eRačuni - pomemben dejavnik digitalizacije poslovanja. Slovenija je s prejemom eRačuna v standardu EU naredila odločilen korak, ki bo 25. maja 2018 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.

  Arhiv: Ugodnost za člane ZRS: 20 % popust na 4. konferenco o analizi poslovanja

  Konferenco o analizi poslovanja izvaja VŠR Visoka šola za računovodstvo in finance v sodelovanju z IPR Inštitut za poslovodno računovodstvo z eminentnimi predavatelji in sodelujočimi ob okrogli mizi.

  Arhivi