Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  FURS: Olajšava za investiranje

  sprememba dokumenta

  SPS: Pomembno obvestilo vsem prijaviteljem na javni razpis p7-2 covid mikrokrediti 2020, 2021 s številko oddane vloge nad 601

  Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan odložilni pogoj v smislu, da se sredstva javnega razpisa lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani SID banke (skladno s sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija št. 50-66121/20« in sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20«). Vplačila za leto 2020 so bila izvedena, sredstva, odobrena prvi skupini prispelih vloga, pa že izplačana.

  ZZZS: Primeri kratkotrajne odsotnosti z dela

  3 zaporedni delovni dnevi v kosu
  Delovni dnevi si morajo koledarsko slediti, v okviru treh koledarskih dni pa se nadomestilo izplača za delovne dneve. Če je med temi dnevi vmes praznik, vikend ali nasploh dan, za katerega delavec nima delovne obveznosti, se neizkoriščeni dan kratkotrajne odsotnosti ne more prenesti na naslednji dan po nedelovnem dnevu.

  GZS: Začasni okvir in koriščenje ukrepov

  V Pravni službi GZS prejemajo veliko število vprašanj, ki se nanašajo na Začasni okvir in koriščenje ukrepov, zato v nadaljevanju podajamo kratko pojasnilo v zvezi s tem.

  GZS: Najpogostejša vprašanja na temo izplačila dela plače za poslovno uspešnost v povezavi z interventnimi ukrepi oz. vračilom prejetih sredstev

  V Pravni službi GZS so pripravili nabor najpogostejših vprašanj na temo izplačila dela plače za poslovno uspešnost v povezavi z interventnimi ukrepi oz. vračilom prejetih sredstev

  FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP6 na davčnem področju

  Sprememba dokumenta.

  FURS: Hitri antigenski testi in DDV

  Pojasnilo FURS št. 0920-21648/2020-2, 9. 12. 2020.

  FURS: Drugi sveženj nakazila mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok

  Mesečni temeljni dohodek je prejelo 33.208 upravičencev, izgubljen dohodek pa 1.087 upravičencev.

  FURS: Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

  Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Za izplačila od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021, znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.052,30 eur.

  Arhivi