Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  MF: Agencija Scope potrdila bonitetno oceno Slovenije

  Nemška agencija Scope je v petek, 19. avgusta 2022, potrdila bonitetno oceno Slovenije A s stabilnimi obeti.

  Eurostat: Letna stopnja inflacije v EU

  Letna stopnja inflacije v EU je julija znašala 9,8 % (junija 9,6 %). Najvišje letne stopnje so bile v Estoniji (23,2 %), Latviji (21,3 %) in Litvi (20,9 %), najnižje pa v Franciji in na Malti (obe 6,8 %) ter na Finskem (8,0 %). V Sloveniji je bila julijska inflacija 11,7 %.

  STA: DZ sprejel začasno znižanje DDV na energente

  Ljubljana, 23. avgusta (STA) - DZ je danes z 78 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost (DDV) za omilitev dviga cen energentov, po katerem bo od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 DDV na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje za vse uporabnike znižan z 22 odstotkov na 9,5 odstotka.

  Zbiramo prednaročila za koledarje ZRS za leto 2023

  Na Zbornici računovodskih servisov pripravljamo izdajo koledarja ZRS z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil za leto 2023. Koledarje lahko naročite do 8. septembra 2022.

  K aktualnemu predlogu sprememb zakona o dohodnini: GZS predlaga ohranitev ugodnejše davčne obravnave v primeru odkupa lastnih delnic ali deležev podjetja

  »Potem ko je manj kot leto dni veljala sprejemljiva rešitev za podjetja, ki pridobivajo lastne deleže oziroma delnice v poseben sklad z izključnim namenom, da jih ponudijo v odkup delavcem družbe, predlog novele zakona o dohodnini ponovno uvaja davčno diskriminatorno rešitev, ki pomeni potencialno spremembo lastništva številnih izvozno, razvojno naravnanih in družbeno odgovornih družb,« pravi mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS. Zato je GZS Ministrstvu za finance posredovala predlog, da se v novelo doda izjema, ki omogoča ugodnejšo davčno obravnavo v primeru pridobivanja lastnih deležev oziroma delnic z izključnim namenom, da jih družba ponudi v odkup delavcem družbe.

  Energetska kriza: Gospodarstvo pozdravlja ukrep pomoči

  Na GZS pozdravljamo hitro ukrepanje vlade in sprejem zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Predvideno sofinanciranje 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen je ustrezen ukrep, ki ga dovoljuje pravni okvir na ravni EU, vendar naslavlja porast cen energentov v letošnjem letu. Ne naslavlja pa velikih neznank v zvezi z gotovostjo dobav zemeljskega plina, pa tudi ne zelo verjetne zaostritve energetske draginje za poslovne uporabnike v prihodnjem letu. Težave za podjetja se bodo prihodnje leto poglobile, saj narašča delež podjetij, ki se sooča z visokimi veleprodajnimi cenami,« opozarja vodstvo GZS. Zato GZS pričakuje še v jesenskih mesecih oblikovanje zelo konkretnih ukrepov, ki bodo razbremenili gospodarstvo, kar so sicer izpostavili člani UO GZS že na svoji zadnji, izredni seji v mesecu juliju.

  MDDSZ: S 1. 9. 2022 se uvaja enotna elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

  S 1. 9. 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, dozdajšnji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

  Prenovljen paket vzorcev notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-2

  Zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) so določeni v 4. členu zakona. Med drugimi so zavezanci tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.
  ZRS nudi naročilo paketa vzorcev notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-2, ki ga lahko naročijo le člani ZRS.

  Objavljen je program 24. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

  V 24-ih letih je Kongres izvajalcev računovodskih storitev postal najpomembnejše stičišče računovodij, ki delujejo v računovodskih servisih, v okviru računovodskih oddelkov podjetij in vseh, ki so kakorkoli povezani z računovodstvom.

  ZZZS: Papirnate certifikate, ki nadomeščajo evropsko kartico, lahko odslej naročate tudi preko spleta

  Glavne novosti spletnega naročila evropske kartice

  Arhivi