Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  UPPD: Nov seznam tveganih držav

  Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja je objavil nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. S seznama sta umaknjeni Islandija in Mongolija, dodane pa Burkina Faso, Dominika, Kajmanski otok in Sint Maarten.

  SIR: Usklajena priporočila za dobro prakso na področju računovodskih pravil ocenjevanja za računovodsko poročanje, ki obravnava slabitve in revalorizacije

  Strokovni in Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo sta v sodelovanju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem sprejela usklajena priporočila za dobro prakso na področju računovodskih pravil ocenjevanja za računovodsko poročanje, ki obravnava slabitve in revalorizacije.

  Objavljen Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

  PKP7 je določil, da se bo pri ugotavljanja izpolnjevanja kriterija znižanja prihodkov za uveljavljanje nekaterih protikoronskih ukrepov upoštevalo merilo sorazmernosti. Zakon je naložil ministru za finance, da s podzakonskim aktom določi merila sorazmernosti. V drugem odstavku 89. člena PKP7 je zapisano, da se ne glede na določbe ZIUOOPE, ZIUPDV IN ZZUOOP pri ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da se upošteva sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. Ministrstvo za finance je končno objavilo pravilnik, ki ureja vračanje korona pomoči glede na upad prihodkov.

  Ugodnost ZRS: Mala šole SRS (portal z video posnetki)

  Ste si želeli, da bi imeli SRS-je enostavno predstavljene na enem mestu? Če je tako, vas vabimo, da se vključite v Malo šolo SRS. Presenečeni boste, na kako preprost način se lahko naučite razumeti Slovenske računovodske standarde. S tem boste dosegli varnost in zanesljivost svojih poslovnih odločitev, saj boste znali vnaprej predvideti učinke poslovnih odločitev.

  FURS: Nakazilo pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2

  FURS obvešča upravičence do pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 (pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike in zadruge) in upravičence do pomoči za nakup antigenskih hitrih testov in PCR testov (nacionalne panožne športne zveze), da bo izplačilo pomoči za mesec januar 2021 izvedeno 26. februarja 2021 (v poznih popoldanskih urah).

  FURS: Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža

  FURS je objavil pojasnilo številka 429-356/2021 z dne 26.2.2021 glede vpliva pomoči PKP na izračun odbitnega deleža.

  Posnetek seminarja: Kako pristopiti k preprečevanju prevar iz vidika lastnika in računovodje?

  Decembra smo v sodelovanju z Visoko šolo za računovodstvo in podjetjem Pronet Kranj pripravili dogodek na temo prevar iz vidika lastnika in računovodje.

  Aleš Cantarutti z aprilom novi generalni direktor GZS

  Ljubljana, 25. februar 2021 – Aleš Cantarutti je bil na današnji e-seji Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (UO GZS) imenovan za novega generalnega direktorja GZS. 4-letni mandat bo nastopil 1. aprila 2021.

  Moratoriji in državna jamstva za nova posojila: Pobuda GZS, ZBS in OZS za podaljšanje interventne zakonodaje

  GZS, ZBS in OZS so na Vlado RS naslovili skupno pobudo, da se predlogi podaljšanja nekaterih ukrepov s področja moratorijev in državnih jamstev za nova posojila vključijo v #PKP9.

  MDDSZ: Pojasnilo 19. člena #PKP8

  19. člen ZDUOP (PKP8) ureja prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost, (…) v primeru koriščenja ukrepa skrajšanega delovnega časa v letu 2021. V obrazložitvi predloga zakona je bilo »nerodno« zapisano, da se je zaradi podaljšanja ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa obveznost seznanitve FURS o izplačilu dobička, nakupih lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilu nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, z navedenim členom vzpostavila tudi za leto 2021. To je povzročilo skrb pri nekaterih delodajalcih, da se je omenjena prepoved podaljšala še v leto 2021. MDDSZ je potrdil naše razumevanje, da prepoved iz ZDUOP (PKP8) velja zgolj za delodajalce, ki so subvencijo za skrajšanje polnega delovnega časa prejemali tudi v letu 2021.

  Arhivi