Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Indeksi cen storitev pri proizvajalcih za SKD dejavnost M69.200

  Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke o indeksih cen storitev pri proizvajalcih za 4. četrtletje 2021.

  Ugodnost za člane ZRS: Kongres davčnih svetovalcev Slovenije 2022

  Za člane ZRS nudi organizator ugodnejšo kotizacijo.

  UPPD: Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

  V Uradnem listu RS št. 48 z dne 4. 4. 2022 je objavljen nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

  FURS: Če ste letni davčni obračun oddali po 31. 3. 2022, se vam prestavi rok za plačilo akontacij

  Davčnim zavezancem, ki bodo letni davčni obračun DDPO in DohDej za leto 2021 oddali po 31. 3. 2022, poteče rok za plačilo marčevske akontacije dne 10. 5. 2022. Omenjenim zavezancem se prav tako prestavi tudi rok za poračunsko akontacijo (poračunsko akontacijo je treba plačati v primeru, če sta bila obroka za januar in februar 2022 obračunana in plačana v nižjem znesku kot izhaja iz obračuna za leto 2021). Ostalim davčnim zavezancem, ki so omenjena obračuna oddali do 31. 3. 2022, se roki plačila akontacij ne prestavljajo.

  UJP: Izvajanje plačilnih storitev na dan 15. 4. 2022

  Na veliki petek, 15. 4. 2022, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

  FURS: Novosti, ki jih prinaša novela Zakona o finančni upravi (ZFU-A)

  Državni zbor RS je 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-A), ki je bil 21. 3. 2022 objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 5. 4. 2022.

  MDDSZ: Rešitve in nove pravice novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

  Državni zbor je 22. februarja 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (novela ZPIZ-2M), ki je začel veljati 19. marca 2022, uporabljati pa se začne z današnjim dnem. Novela ZPIZ-2M vzpostavlja rešitve za več skupin zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnine, pri čemer uveljavlja nekatere nove pravice, določenim upravičencem pa zvišuje odmero že pridobljenih pravic.

  FURS: Na voljo vloga "NF-IzjavaEnerg" za pomoč za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

  Od danes dalje na eDavkih na voljo Vloga za pomoč "NF-IzjavaEnerg".
  V novici so po novem objavljena tudi pogosta vprašanja in odgovori.

  ZZZS: Novi spodnji limit pri obračunu nadomestil v breme ZZZS za maj 2022. Obračun nadomestila v primeru odmora za dojenje.

  ZZZS obvešča o dveh posebnostih pri obračunu nadomestil plač.

  GURS: Prenovljeno vodenje podatkov o nepremičninah

  Ljubljana, 29. marca (STA) - Geodetska uprava RS (Gurs) skladno z zakonom o katastru nepremičnin prenavlja informacijski sistem za vodenje podatkov o nepremičninah, registra prostorskih enot in državne meje. Podatki o parcelah, stavbah in delih stavb se po novem evidentirajo v katastru nepremičnin, ne več v treh ločenih evidencah.

  Arhivi