Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  STA: Vlada podaljšala nekatere protikoronske ukrepe do konca junija

  Ljubljana, 24. marca (STA) - Vlada je podaljšala ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka do konca junija.

  FURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2021

  V Uradnem listu RS, št. 36/2021, je objavljen Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja.

  FURS: Izvajanje plačilnih storitev na dan 2. 4. 2021

  V petek, 2. 4. 2021, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa.

  AJPES: Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil

  AJPES obvešča zavezance, da je Vlada RS soglašala s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki podaljšuje rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov do 30. aprila 2021. Državni zbor Republike Slovenije bo novelo obravnaval v okviru svoje 67. izredne seje v četrtek, 25. marca, in o njej glasoval predvidoma v petek, 26. marca 2021. Roki za predložitev premoženjskih bilanc ostajajo nespremenjeni.

  GZS za ohranitev delovanja gospodarstva

  Ljubljana, 23. marec 2021 – Ob zadnjih podatkih o vnovičnem porastu števila okužb s koronavirusom tudi v Sloveniji, na Gospodarski zbornici Slovenije pozivamo Vlado RS, da v primeru morebitnega ponovnega zaostrovanja ukrepov zagotovi čim bolj nemoteno delovanje gospodarstva.

  STA: Pripravljajo se rešitve za podaljšanje moratorijev na posojila

  Ljubljana, 22. marca (STA) - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo po besedah državne sekretarke Ajde Cuderman pripravlja rešitve za podaljšanje moratorijev na posojila. "V tem tednu se srečujemo z ministrstvom za finance in predsednikom vlade Janezom Janšo, da dorečemo zadnje podrobnosti," je dejala.

  SPS: Opomnik za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev za Vavčerje

  Se želite izogniti čakanju na ocenjevanje vavčerskih izdelkov?

  Arhiv: FURS: Katere pravice iz protikorona paketov lahko uveljavljate še do 31. 3. 2021

  31. 3. 2021 se izteče rok za določene ukrepe iz protikorona paketov.

  SIR: Merjenje finančnih naložb v alternativne investicijske sklade

  Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je sprejel strokovno razlago Merjenje finančnih naložb v alternativne investicijske sklade

  Arhivi