Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  FURS: Olajšava za donacije – izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa

  Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko uveljavljajo olajšavo za donacije tudi za znesek izplačil v denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja šport. Olajšava se lahko uveljavlja v višini 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca.

  EFRAG: Prvi osnutek Evropskih standardov o trajnostnem poročanju

  Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje je objavila prvi osnutek Evropskih standardov o trajnostnem poročanju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) in pozvala k javni razpravi.

  FURS: Anketa o zadovoljstvu s storitvami Finančne uprave

  Finančna uprava v skladu s 16. členom Uredbe o upravnem poslovanju vsaki dve leti s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavlja zadovoljstvo strank glede poslovanja.

  STA: Banka Slovenije v rahljanje nekaterih omejitev na področju kreditiranja prebivalstva (dopolnjeno)

  Ljubljana, 04. maja (STA) - Banka Slovenije bo zaradi naraščajočega tveganja za finančno stabilnost, ki izhajajo iz nepremičninskega trga, prilagodila makrobonitetno politiko. Bankam bo dala bolj proste roke pri presoji, komu bodo podelile kredit, bodo pa morale povečati kapitalski blažilnik.

  STA: Študentska in upokojenska bruto urna postavka izenačeni

  Ljubljana, 05. maja (STA) - Veljati je začela novela zakona o urejanju trga dela, ki izenačuje bruto urni postavki za delo upokojencev in študentov. Medtem ko urna postavka upokojencev za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela od letošnjega 1. marca ni smela biti nižja od 5,77 evra, je po novem ta meja 6,17 evra. Obe urni postavki sta odvisni od višine minimalne plače.

  Arhiv: Ugodnost za člane ZRS: Kongres davčnih svetovalcev Slovenije 2022

  Za člane ZRS nudi organizator ugodnejšo kotizacijo.

  STA: Izboljšana varnost pri potrjevanju kartičnih plačil na spletu

  Ljubljana, 03. maja (STA) - Z uveljavitvijo evropske direktive o plačilnih storitvah je odslej pri spletnem nakupovanju obvezno potrjevanje z močno avtentikacijo. Potrošnik tako spletnemu trgovcu sporoči in potrdi, da nakup res opravlja prav on, sam pa je še bolje zaščiten pred goljufijami.

  Arhiv: ZRSZ: Strokovni posvet o zaposlovanju in delu tujcev

  Vljudno vabljeni na strokovni posvet za delodajalce, ki ga organizira Zavod RS za zaposlovanje in na katerem bodo predstavljene zadnje novosti Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki so pričele veljati v aprilu 2022.

  FURS: Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče danes, 3. 5. 2022

  V torek, 3. 5. 2022 se izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine.

  Arhiv: MF: Vlada je sprejela Nacionalni reformni program 2022

  Nacionalni reformni program je del dokumentov evropskega semestra, ki ga države članice EU pripravljajo vsako leto. Letošnji dokument zaradi predvolilnega obdobja v Sloveniji vsebuje pregled ključnih ukrepov, reform in načrtov investicij, ki so bili sprejeti v zadnjem obdobju. Ključne navedene reforme in investicije za prihodnje obdobje temeljijo na sprejetem Načrtu za okrevanje in odpornost. S slednjim Slovenija naslavlja specifična priporočila in izzive, ki jih navaja Evropska komisija v svojih dokumentih.

  Arhivi