Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJP

  Od 1. 3. 2018 je prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP) omogočeno plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in karanta) in z mobilnimi denarnicami, ki podpirajo plačevanje s plačilnimi karticami, in sicer brez stroškov plačilnih storitev.

  Plačevanje obveznih dajatev je možno na naslednjih negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam:
  • Koper, pristaniška ulica 10, 6000 Koper,
  • Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,
  • Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana,
  • Murska Sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
  • Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
  • Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna,
  • Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica,
  • Žalec, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec
   v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8:00 in 15:00 in v sredo med 8:00 in 17:00
  na dislociranih enotah UJP:
  • Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje,
  • Nova Gorica, Ulica gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica in
  • Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor,
   v ponedeljek in torek od 8:00 do 12:00 in od 12:30 do 15:00, v sredo od 8:00 do 12:00 in od 13:00 do 17:00 ter v petek od 8:00 do 10:30 in od 11:00 do 13:00.

  Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam je mogoče plačati vse obvezne dajatve pravnih in fizičnih oseb: davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd., ki se plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov. Ni pa mogoče plačati drugih obveznosti (plačilo elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV prispevka ...), ki se plačujejo na račune proračunskih uporabnikov ali pravnih oseb.

  S plačevanjem na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam s plačilnimi karticami in mobilnimi denarnicami je zagotovljeno plačevanje obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev, ki jih imajo plačniki v primeru plačevanja preko spletnih bank ali na poštnih oziroma bančnih okencih. prav tako je obveznost poravnana takoj.

  Vir: UJP

  Fotogalerija

   

  Arhivi